Disclaimer

De website KeukenPrincess en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van KeukenPrincess. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KeukenPrincess. De inhoud van deze website en andere uitingen van KeukenPrincess op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door KeukenPrincess wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. KeukenPrincess behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.. 
 

Voor eventuele vragen of opmerkingen zijn wij te telefonisch bereikbaar o6 24 54 01 43* of per e-mail (info@keukenprincess.nl). Bekijk hier de openingstijden van onze winkel.

*telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur.